Septima - Polygrafický provoz

Pravopisná cvičení I

autor: Kvítková
cena: 60 Kč
obchodní číslo: 123262
poznámka: MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ! 1. vydání, 48 stran
předmět: český jazyk
určeno pro: základní školy praktické
Pracovní sešit je pomocníkem pro opakování pravopisu ve škole i doma. Je určen pro žáky 2. stupně a obsahuje toto učivo: psaní velkých a malých písmen; psaní vět a slov; psaní samohlásek (krátká, nebo dlouhá); psaní y/ý po tvrdých souhláskách; psaní i/í po měkkých souhláskách; psaní slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě; psaní znělých a neznělých souhlásek; psaní i/y po obojetných souhláskách; psaní předložek a tvarů podstatných jmen; psaní slovesných tvarů. Náročnost cvičení se v sešitě postupně zvyšuje.