Septima - Polygrafický provoz

Občanská výchova III

autor: Kovaříková
cena: 50 Kč
obchodní číslo: 123252
poznámka: 1. vydání; 64 stran
předmět: občanská výchova
určeno pro: odborná učiliště a praktické školy
Učebnice občanské výchovy pro odborná učiliště vycházejí z učebních osnov daného předmětu. Ve třetím díle jsou probírána následující témata: Člověk v demokratickém státě (hlavní úkoly státu, náš stát Česká republika - ústava, státní symboly, dělba státní moci, volby, politické strany, státní občanství, tržní hospodářství, sdělovací prostředky) a Člověk a právo (právní řád, orgány právní ochrany - policie, soudy, správní orgány, trestní právo, občanské právo).