Septima - Polygrafický provoz

Občanská výchova II

autor: Kovaříková
cena: 50 Kč
obchodní číslo: 123251
poznámka: 1.vydání; 72 stran
předmět: občanská výchova
určeno pro: odborná učiliště a praktické školy
Učebnice občanské výchovy pro odborná učiliště vycházejí z učebních osnov daného předmětu. Druhý díl obsahuje tyto tematické celky: Člověk mezi lidmi (začleňování do společnosti, pravidla a normy chování, morálka a mravnost, vztahy mezi lidmi, společenské chování, mezilidská komunikace, lidská práva a svobody) a Člověk a svět práce (povolání a zaměstnání, vstup do zaměstnání, odměna za práci, dovolená, péče o zaměstnance, podnikání).