Septima - Polygrafický provoz

Občanská výchova I

autor: Kovaříková
cena: 50 Kč
obchodní číslo: 123250
poznámka: MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!! 1. vydání; 104 stran
předmět: občanská výchova
určeno pro: odborná učiliště a praktické školy
Učebnice občanské výchovy pro odborná učiliště vycházejí z učebních osnov daného předmětu. První díl obsahuje tyto tematické celky: Člověk jako neopakovatelná bytost (životní styl, zdravý způsob života), Člověk a rodina (hledání a výběr životního partnera, vznik manželství, vztahy mezi manžely, sociálně-právní ochrana dětí, rodinné hospodaření, konflikty v rodině, rodina a sociální politika státu, sexualita), Člověk a příroda (životní prostředí a péče o ně, péče o kulturní dědictví, tradice a zvyky, vědecko-technický rozvoj a jeho důsledky, sjednocování Evropy a světa, ochrana člověka v mimořádných situacích).