Septima - Polygrafický provoz

Přírodopis - Zoologie II

autor: Skýbová
cena: 330 Kč
obchodní číslo: 123249
poznámka: 1. vydání; 96 stran + příloha 12 stran
předmět: přírodopis
určeno pro: ZŠ pro sluchově postižené
Další učebnice předmětové řady navazuje na Zoologii I. Dokončuje se v ní učivo zoologie, které zahrnuje kroužkovce, členovce (pavoukovci, korýši, hmyz) a obratlovce (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci). Uzavírá ji kapitola o rozšíření a vývoji živočichů na Zemi. Učebnice obsahuje množství názorných kreseb a fotografií a také přílohu - slovník vybraných odborných pojmů ve znakovém jazyce.