Septima - Polygrafický provoz

Dějepis - Středověk

autor: Parkan, Mikeska, Málková
cena: 240 Kč
obchodní číslo: 123248
poznámka: 1. vydání; 80 stran + časová osa + příloha 12 stra
předmět: dějepis
určeno pro: ZŠ pro sluchově postižené
Učebnice se zabývá obdobím od rozpadu Římské říše po objevné plavby na počátku novověku. Významné události světové propojuje s naší národní historií, podrobněji se věnuje zejména velkomoravské říši, českému státu za Přemyslovců a Lucemburků a husitství. Má bohatý ilustrační doprovod: názorné mapky, fotografie, kresby. Je k ní přiložena i časová osa se všemi popisovanými historickými událostmi a příloha - slovník vybraných odborných pojmů ve znakovém jazyce.

Ukázka: Učebnice Dějepis - Středověk