Septima - Polygrafický provoz

Český jazyk I pro 2. stupeň

autor: Silovská
cena: 300 Kč
obchodní číslo: 123247
poznámka: NEDOSTUPNÉ!!! 1. vydání; 140 stran
předmět: český jazyk
určeno pro: ZŠ pro sluchově postižené
První speciální jazyková učebnice češtiny navazuje na předmětovou řadu pracovních sešitů a pracovních listů k videoprogramům pro 1. stupeň. Je náročnější, protože je koncipována jako tradiční učebnice. Zachovává si však specifika učebnice pro neslyšící - spolu s poznáváním zákonitostí gramatických, syntaktických a stylistických se rozvíjí i slovní zásoba podle témat předepsaných RVP. Učebnice obsahuje i klíč k jednotlivým cvičením.