Septima - Polygrafický provoz

Přírodopis - Zoologie I

autor: Skýbová, Pavelková
cena: 340 Kč
obchodní číslo: 123246
poznámka: 1. vydání; 80 stran
předmět: přírodopis
určeno pro: ZŠ pro sluchově postižené
Hlavní náplní druhé učebnice předmětové řady je učivo zoologie: od živočišné buňky, přes prvoky, žahavce, ploštěnce, hlísty až k měkkýšům. Do učebnice jsou zakomponovány i kapitoly o hospodářsky významných rostlinách a rozšíření a vývoj rostlin na Zemi. Text doprovázejí názorné kresby a fotografie.