Septima - Polygrafický provoz

Opožděný vývoj řeči - Dysfázie - metodika reedukace

autor: Kutálková
cena: 100 Kč
obchodní číslo: 123245
poznámka: 1.vydání; 104 stran
předmět: metodický materiál - logopedie
určeno pro: odborná literatura
Do jedné příručky jsou z praktických důvodů spojeny metodiky opožděného vývoje řeči a dysfázie, protože na sebe navazují a úzce spolu souvisejí. Metodika reedukace dysfázie vznikala postupně, z potřeby systematicky, komplexně a přitom přehledně formulovat možnosti ovlivnění této závažné a diagnosticky i terapeuticky obtížné poruchy. Vzhledem k variabilitě příznaků je dysfázie velmi často diagnostickým problémem, proto autorka uvádí (na rozdíl od předchozích metodik) i stručný přehled jejích projevů.