Septima - Polygrafický provoz

Výtvarná výchova - nápady do školních lavic

autor: Šritrová
cena: 70 Kč
obchodní číslo: 123244
poznámka: 1. vydání
předmět: výtvarná výchova
určeno pro: odborná literatura
Tato publikace se jistě stane dobrým pomocníkem v hodinách při výuce výtvarné výchovy na různých typech škol. Autorka zde popisuje řadu námětů pro práci s dětmi, při které používá dostupných a finančně nenáročných materiálů. Vedle podrobných popisů pracovních postupů a nákresů jsou zde i barevná vyobrazení finálních výrobků.