Septima - Polygrafický provoz

Raná péče o dítě se sluchovým postižením

autor: Holmanová
cena: 100 Kč
obchodní číslo: 123243
poznámka: 3.upravené vydání; 96 stran
předmět: metodický materiál - sluchové postižení
určeno pro: odborná literatura
Publikace obsahuje soubor rehabilitačních postupů vhodných nejen pro reedukaci dětí se sluchadly, ale i dětí s kochleárním implantátem. Veškeré informace jsou zpracovány jako stručné pokyny. Jsou podávány tak, aby byly srozumitelné všem rodičům, kteří s dítětem pracují v přirozených domácích podmínkách. Tyto pokyny však mohou také zároveň sloužit jako další studijní materiál pro logopedy v ambulancích i ve speciálně pedagogických centrech. Rehabilitační metody a postupy jsou určeny zejména pro práci s nejmenšími dětmi. Autorka pracuje v Centru kochleárních implantací u dětí, které je součástí Foniatrického oddělení ORL kliniky 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole. Problematikou rehabilitace dětí se sluchovými vadami se věnuje více než 20 let.