Septima - Polygrafický provoz

Základy chemie I

autor: Voják
cena: 250 Kč
obchodní číslo: 123231
poznámka: 1. vydání; 72 stran
předmět: chemie
určeno pro: ZŠ pro sluchově postižené
Přehledná, bohatě ilustrovaná učebnice seznámí žáky se základními tématy předmětu. V souladu s RVP jsou to: vlastnosti látek a jejich zjišťování, chemické prvky, složení látek, kovy, nekovy, polokovy, směsi. K učebnici je vydán i pracovní sešit, který se zaměřuje na praktické osvojování učiva.