Septima - Polygrafický provoz

Základy fyziky

autor: Macháček
cena: 315 Kč
obchodní číslo: 123230
poznámka: MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!!;1. vydání; 96 stran
předmět: fyzika
určeno pro: ZŠ pro sluchově postižené
První učebnice předmětové řady obsahuje učivo o látkách a tělesech a o pohybu a síle, tlaku a tření. Autor propojuje učivo s konkrétními zkušenostmi žáků, a proto si zopakují i měření délky, objemu, hmotnosti, času, teploty. Učebnice má bohatý ilustrační doprovod - kresby, náčrty, fotografie - který pomůže žákům učivo pochopit a zapamatovat si. Zařazeny jsou i náměty pro laboratorní práce.