Septima - Polygrafický provoz

Člověk ve společnosti

autor: Weisová, Čech
cena: 160 Kč
obchodní číslo: 123229
poznámka: 1. vydání; 140 stran
předmět: občanská výchova
určeno pro: ZŠ pro sluchově postižené
Učebnice občanské a rodinné výchovy zahrnuje poměrně náročná témata: o mezinárodním společenství, o státoprávním uspořádání, o právech a povinnostech občanů, o etických normách, ale i praktická témata: jednání na úřadech, mezilidské vztahy, bezpečnost práce, zdravotní a sociální péče.