Septima - Polygrafický provoz

Než půjdeme do školy

autor: Růžičková
cena: 470 Kč
obchodní číslo: 123226
poznámka: MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!!; 1. vydání; 128 stran
předmět: znakový jazyk
určeno pro: ZŠ pro sluchově postižené
Kniha má dva výstižné podtituly: Základy české znakové řeči pro děti předškolního věku a Společná učebnice pro děti, jejich rodiče, vychovatele a učitele. Bezprostředně navazuje na předchozí díl (Učíme se českou znakovou řeč) a rozšiřuje slovní zásobu ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku. Dítě, které spolu s rodiči ovládne její obsah, bude bez větších problémů zvládat i školní práci. Ilustrace jsou opět dílem akademické malířky Věry Faltové a Jana Žampacha.