Septima - Polygrafický provoz

Učíme se češtinu - III (pracovní sešit)

autor: Lacinová
cena: 70 Kč
obchodní číslo: 123225
poznámka: 1. vydání; 60 stran
předmět: český jazyk
určeno pro: ZŠ pro sluchově postižené
Tři pracovní sešity uzavírají specifickou část řady materiálů pro výuku českého jazyka na 1. stupni. Koncepčně se liší od sešitů pro předchozí ročníky, protože je v nich již více akcentováno hledisko lingvistické, tzn. že obsahují více pouček, definic, gramatických přehledů atd. V rámci předepsaného učiva gramatiky se pak probírají jednotlivá témata pro rozvíjení slovní zásoby.