Septima - Polygrafický provoz

Přírodopis - Botanika

autor: Málková
cena: 265 Kč
obchodní číslo: 123221
poznámka: 1. vydání; 76 stran
předmět: přírodopis
určeno pro: ZŠ pro sluchově postižené
Učebnice předmětové řady přírodopis zpracovává přehledně a informativně témata obecné biologie a základů botaniky: jednobuněčné a mnohobuněčné organismy, nižší rostliny, vyšší rostliny, houby a lišejníky, semenné rostliny. Učebnice je bohatě ilustrována a obsahuje velké množství fotografií, protože názornost je hlavním předpokladem pro úspěšné osvojení si náročné přírodovědné látky.