Septima - Polygrafický provoz

Koktavost - metodika reedukace

autor: Kutálková, Bubeníčková
cena: 50 Kč
obchodní číslo: 123215
poznámka: 1. vydání; 64 stran
předmět: metodický materiál - logopedie
určeno pro: odborná literatura
Metodika reedukace koktavosti navazuje a rozvíjí osvědčené principy české logopedické školy; nechápe reedukaci koktavých jen jako formální úpravu porušené mluvy, ale snaží se působit na řeč v celém jejím širokém kontextu s důrazem na její sociální funkci. Proto obsahuje cvičení, zaměřená nejen na typické zvláštnosti a obtíže koktavých, ale i na rozvoj komunikačního poslání řeči: na obohacování slovní zásoby a schopnosti vyjadřovat slovně myšlenky, na vnitřní motivaci a uvědomělou aktivitu i na pochopení a úpravu mezilidských vazeb.