Septima - Polygrafický provoz

Epidemiologie a hygiena

autor: Dvořáková
cena: 75 Kč
obchodní číslo: 123209
poznámka: 1. vydání; 46 stran
předmět: epidemiologie a hygiena
určeno pro: odborná učiliště a praktické školy
ukázka: ke stažení
Záměrem učebnic Zdravověda 1, 2, Epidemiologie a hygiena a Technologie ve zdravotnických a sociálních zařízeních je podat studentům základní informace z těchto oblastí. Učebnice Epidemiologie a hygiena zpracovává tato témata: mikrobi, infekční nemoci, druhy nákaz, prevence infekčních onemocnění, obecná hygiena, komunální hygiena, hygiena bydlení, osobní hygiena, hygiena výživy, hygiena prostředí ve zdravotnických zařízeních.