Septima - Polygrafický provoz

Zdravověda pro 2. ročník

autor: Dvořáková
cena: 80 Kč
obchodní číslo: 123208
poznámka: 1. vydání; 104 stran
předmět: zdravověda
určeno pro: odborná učiliště a praktické školy
Záměrem učebnic Zdravověda 1, 2, Epidemiologie a hygiena a Technologie ve zdravotnických a sociálních zařízeních je podat studentům základní informace z těchto oblastí. Učebnice Zdravověda 2 obsahuje tyto kapitoly: První pomoc, Péče o dítě, Stárnutí a stáří.