Septima - Polygrafický provoz

Technologie ve zdravotnických a sociálních zařízeních

autor: Dvořáková
cena: 90 Kč
obchodní číslo: 123202
poznámka: 1. vydání; 84 stran
předmět: technologie
určeno pro: odborná učiliště a praktické školy
Záměrem učebnic Zdravověda 1, 2, Epidemiologie a hygiena a Technologie ve zdravotnických a sociálních zařízeních je podat studentům základní informace z těchto oblastí. Učebnice Technologie zahrnuje základní znalosti oboru péče o nemocného a potřebného člověka, např. péče o osobní hygienu, lůžko, léky, pomůcky, stravování, péče o dlouhodobě nemocné, paliativní péče.