Septima - Polygrafický provoz

Zdravověda pro 1. ročník

autor: Dvořáková
cena: 75 Kč
obchodní číslo: 123201
poznámka: 1. vydání; 70 stran
předmět: zdravověda
určeno pro: odborná učiliště a praktické školy
Záměrem učebnic Zdravověda 1, 2, Epidemiologie a hygiena a Technologie ve zdravotnických a sociálních zařízeních je podat studentům základní informace z těchto oblastí. Učebnice Zdravověda 1 zahrnuje učivo anatomie, fyziologie a dědičnosti člověka.