Septima - Polygrafický provoz

Matematika (geometrie)

autor: Keblová, Volková
cena: 230 Kč
obchodní číslo: 123195
poznámka: 3. vydání; 216 stran
předmět: matematika
určeno pro: odborná učiliště a praktické školy
Do učebnice je zařazeno učivo všech tří ročníků, je však uspořádáno podle jednotlivých témat: planimetrie (základní pojmy, úhel a jeho velikost, rovinné obrazce, shodnost, obvod rovinných obrazců, obsah rovinných obrazců) a stereometrie (základní pojmy, tělesa, povrch těles, objem těles). Jako přílohy jsou zařazeny: řecká abeceda, seznam užívaných značek a přehledy vzorců.