Septima - Polygrafický provoz

Obecný zeměpis

autor: Málková
cena: 220 Kč
obchodní číslo: 123192
poznámka: MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!!; 1. vydání; 88 stran
předmět: zeměpis
určeno pro: ZŠ pro sluchově postižené
Učebnice obecného zeměpisu je zaměřena na uvedení žáků do předmětu zeměpis a zahrnuje tato témata: Úvod do zeměpisu (planeta Země, sluneční soustava, glóbus, mapa) a Obecný fyzický zeměpis (stavba a povrch Země, atmosféra, voda, rostliny a živočichové na Zemi). Učivo je obohaceno velkým množstvím názorných kreseb a barevných fotografií.