Septima - Polygrafický provoz

Dějepis - Pravěk a starověk I

autor: Málková
cena: 220 Kč
obchodní číslo: 123191
poznámka: MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!!,1. vydání; 72 stran + časo
předmět: dějepis
určeno pro: ZŠ pro sluchově postižené
Učebnice je první z předmětové řady, kterou tvoří několik samostatných titulů věnovaných jednotlivým historickým obdobím. Tento stavebnicový systém umožní pracovat s jeho jednotlivými součástmi podle aktuální potřeby. Dějepis pravěku a starověku je vytvořen v souladu s platným RVP. Hlavní kapitoly: Co je historie, Pravěk (doba kamenná, doba kovů), Starověk (Mezopotámie, Palestina a Izrael, Indie, Čína). Učebnice je bohatě ilustrovaná a obsahuje i velké množství barevných fotografií. Přílohou je časová osa.