Septima - Polygrafický provoz

Český jazyk - pracovní sešit 1 - mluvnice

autor: Štěrbová, Vytejčková
cena: 55 Kč
obchodní číslo: 123177
poznámka: 2. vydání; 44 stran
předmět: český jazyk
určeno pro: odborná učiliště a praktické školy
Pracovní sešit 1 je věnován procvičování pravopisných jevů, tvarosloví a skladby. Je určen pro všechny tři ročníky odborných učilišť.