Septima - Polygrafický provoz

Základy rodinné výchovy (příručka pro odborná učiliště)

autor: Mojžíš, Sobota
cena: 70 Kč
obchodní číslo: 123172
poznámka: 3. upravené vydání, 56 stran
předmět: rodinná výchova
určeno pro: odborná učiliště a praktické školy
Základy rodinné výchovy mohou být samostatným vyučovacím předmětem ve školních vzdělávacích programech odborných učilišť a praktických škol. Příručka je určena učitelům a snahou autorů je ve stručné a jazykově přijatelné podobě zachytit obsah učiva předmětu základy rodinné výchovy. Hlavní kapitoly: Člověk je tvor biologický a společenský, O vývojových obdobích života člověka, Výchova k manželství a rodičovství.