Septima - Polygrafický provoz

Počty pro střední stupeň

autor: Blažková, Gundzová
cena: 50 Kč
obchodní číslo: 123165
poznámka: DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!! 2. vydání, 64 stran
předmět: matematika
určeno pro: základní školy speciální
Učebnice koresponduje se vzdělávací oblastí Matematika a její aplikace RVP základní školy speciální. Je založena na praktických činnostech a dovednostech, které žáci využijí v běžném životě. Žáci se seznamují se základními matematickými pojmy, symboly, postupy v oboru do 20. Počítají po desítkách do 100, učí se určovat čas, měřit a vážit. Na učebnici navazují 3 pracovní sešity. Učebnici lze uplatnit i při výuce matematiky ve 2. a 3. ročníku základní školy praktické.