Septima - Polygrafický provoz

Český jazyk

autor: Štěrbová, Vytejčková
cena: 110 Kč
obchodní číslo: 123159
poznámka: 3. vydání; 96 stran
předmět: český jazyk
určeno pro: odborná učiliště a praktické školy
Učivo je zaměřeno na osvojení funkčních ústních a písemných projevů - řeč ve společenském styku, písemnosti potřebné v osobním životě a v pracovním procesu (např. životopis, úřední dopis, odborný popis, popis pracovního postupu). Pravopisný výcvik prohlubuje znalosti ze základní školy a je podřízen slohové výchově. Učebnice obsahuje učivo všech tří ročníků.