Septima - Polygrafický provoz

Matematika (aritmetika, algebra)

autor: Keblová, Volková
cena: 180 Kč
obchodní číslo: 123158
poznámka: 3. vydání; 184 stran
předmět: matematika
určeno pro: odborná učiliště a praktické školy
Učebnice uvádí a procvičuje učivo aritmetiky a algebry nezbytné ke zvládnutí učiva odborných předmětů. Řeší úlohy z praxe potřebné pro budoucí povolání učňů. Učebnice obsahuje učivo všech tří ročníků: přirozená čísla, zlomky, desetinná čísla, jednotky měření a jejich převádění, poměr, měřítko, procentový počet, výrazy, rovnice, úměra, grafy a diagramy.