Septima - Polygrafický provoz

Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem

autor: Svobodová
cena: 150 Kč
obchodní číslo: 123143
poznámka: MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!!! 2. vydání; 152 stran
předmět: metodický materiál - sluchové postižení
určeno pro: odborná literatura
Příručka obsahuje informace o kochleární implantaci, metodách, podmínkách, zásadách a postupech reedukace sluchu. Cvičení jsou zaměřena na rozvoj fonematického sluchu, odstranění vadné výslovnosti apod. Publikace je určena logopedům, případně i dalším zájemcům - pedagogům předškolních zařízení a elementárních tříd. Je však třeba vždy postupovat pod vedením odborníka-logopeda.