Septima - Polygrafický provoz

Kapitoly o integraci sluchově postižených dětí

autor: Janotová
cena: 50 Kč
obchodní číslo: 123137
poznámka: 1. vydání; 32 stran
předmět: metodický materiál - sluchové postižení
určeno pro: odborná literatura
V příručce jsou vysvětleny základní předpoklady a podmínky pro školní integraci sluchově postižených, jsou zde rozebrány zásady, které musí učitel dodržovat při jejich výchově a vzdělávání. Učitel běžné školy najde v publikaci poučení o speciálních pomůckách a metodách péče o sluch a řeč ve výchovně vzdělávacím procesu. Bez povšimnutí nezůstala ani otázka spolupráce učitele s rodiči sluchově postižených dětí.