Septima - Polygrafický provoz

Čítanka I pro 1. stupeň

autor: Ditmarová
cena: 200 Kč
obchodní číslo: 123121
poznámka: MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!!,1. vydání; 160 stran
předmět: český jazyk
určeno pro: ZŠ pro sluchově postižené
Dovednost číst s porozuměním má pro každého sluchově postiženého mimořádný význam. Čítanka žákům pomůže osvojit si potřebné čtenářské dovednosti. Obsahuje pohádky, povídky, dětské příběhy, příběhy o zvířátkách, hádanky, říkadla. Čítanka vychází z platného RVP. Texty doplňuje velké množství barevných ilustrací akademické malířky Věry Faltové.