Septima - Polygrafický provoz

Chodíme do školy 3

autor: Blažková
cena: 95 Kč
obchodní číslo: 123119
poznámka: 2. vydání; 16 listů; volné listy
předmět: prvouka
určeno pro: základní školy speciální
ukázka: ke stažení
Obsah učebnice odpovídá RVP pro základní školu speciální. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět rozvíjí vnímání žáků a další poznatky o okolním světě, životě společnosti, o neživé a živé přírodě. Žáci se učí správně pojmenovávat předměty, jevy, situace. Barevné ilustrace a netradiční knihařské zpracování (volné listy nebo vazba do spirály) usnadňují žákům naplnit cíle tohoto předmětu nenásilnou, aktivní formou. Učebnici lze použít i na dalších typech speciálních škol.