Septima - Polygrafický provoz

Chodíme do školy 1

autor: Blažková
cena: 110 Kč
obchodní číslo: 123117/2s
poznámka: 2.vydání; 32 stran; spirála
předmět: prvouka
určeno pro: základní školy speciální
ukázka: ke stažení
Obsah učebnice vychází z RVP pro základní školu speciální. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět rozvíjí vnímání žáků a základní poznatky o okolním světě, životě společnosti, o neživé a živé přírodě. Žáci se učí správně pojmenovávat předměty, jevy, situace. Barevné ilustrace a netradiční knihařské zpracování (vazba do spirály nebo volné listy) usnadňují žákům naplnit cíle tohoto předmětu nenásilnou, aktivní formou. Učebnici lze použít i na dalších typech speciálních škol.