Septima - Polygrafický provoz

Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ

autor: Keblová
cena: 50 Kč
obchodní číslo: 123116
poznámka: 2., upravené vydání; 28 stran
předmět: metodický materiál - zrakové postižení
určeno pro: odborná literatura
ukázka: ke stažení
V souvislosti s integrací zrakově postižených do běžných škol je nutno zajistit těmto žákům potřebné pomůcky, které kompenzují jejich zrakový handicap. Příručka seznamuje učitele s nejdůležitějšími kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené, uvádí jejich přehled specifikovaný podle jednotlivých učebních předmětů základní školy, podle potřeby přináší i podrobný popis a návod pro práci s nimi.