Septima - Polygrafický provoz

Český jazyk pro 7.ročník (pracovní sešit)

autor: Čmolíková,Remutová,Slapničková
cena: 50 Kč
obchodní číslo: 123112
poznámka: 5. vydání; 40 stran
předmět: český jazyk
určeno pro: základní školy praktické
Pracovní sešit je zaměřen na slohový výcvik, při němž si žáci na praktických příkladech doplňování, srovnávání pořadí vět apod. upevňují své znalosti z mluvnice. Pomáhají jim v tom i černobílé ilustrace.