Septima - Polygrafický provoz

Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole

autor: Janotová, Svobodová
cena: 65 Kč
obchodní číslo: 123111
poznámka: 2. upravené vydání; 64 stran
předmět: metodický materiál - sluchové postižení
určeno pro: odborná literatura
ukázka: ke stažení
V příručce jsou vysvětleny základní předpoklady a podmínky pro školní integraci sluchově postižených, jsou zde rozebrány zásady, které musí učitel dodržovat při jejich výchově a vzdělávání. Učitel běžné školy najde v publikacích poučení o speciálních pomůckách a metodách péče o sluch a řeč ve výchovně vzdělávacím procesu. Bez povšimnutí nezůstala ani otázka spolupráce učitele s rodiči sluchově postižených dětí.