Septima - Polygrafický provoz

Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením

autor: Keblová
cena: 70 Kč
obchodní číslo: 123110
poznámka: 2. upravené vydání; 92 stran
předmět: metodický materiál - zrakové postižení
určeno pro: odborná literatura
ukázka: ke stažení
Příručka rozebírá základní problémy zařazování zrakově postižených dětí do běžných škol, seznamuje učitele se specifickými přístupy a metodami práce se zrakově postiženým dítětem, přináší poučení o nejdůležitějších speciálních pomůckách. Vysvětluje význam a možnosti spolupráce učitele se speciálně pedagogickými centry, připomíná i význam spolupráce s rodiči postižených dětí.