Septima - Polygrafický provoz

Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy

autor: Švarcová
cena: 35 Kč
obchodní číslo: 123106
poznámka: 2. upravené vydání; 64 stran
předmět: vzdělávací program
určeno pro: základní školy speciální
Vzdělávací program se zaměřuje na kultivaci a rozvíjení osobnosti dětí s těžkým mentálním postižením. Cílem je poskytnout těmto dětem elementární vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní orientovat se v praktickém životě. Publikace obsahuje učební plán jednotlivých stupňů pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy a jeho rozpracování do jednotlivých předmětů.