Septima - Polygrafický provoz

Matematika pro 9. ročník

autor: Trávníčková
cena: 95 Kč
obchodní číslo: 123099
poznámka: 3. vydání; 92 stran
předmět: matematika
určeno pro: základní školy praktické
Kromě opakování a prohlubování učiva nižších ročníků je matematika v tomto ročníku zaměřena na dělení desetinných čísel, dělení v daném poměru, na procenta; v geometrii pak na objemy těles. Učebnice obsahuje barevné ilustrace.