Septima - Polygrafický provoz

Matematika pro 7. ročník

autor: Kouřilová, Trávníčková
cena: 95 Kč
obchodní číslo: 123097
poznámka: 4. vydání; 84 stran
předmět: matematika
určeno pro: základní školy praktické
Učivo 7. ročníku rozšiřuje číselný obor do milionu. Orientace a základní početní úkony v tomto oboru a písemné násobení a dělení do 10 000 jsou náplní učebnice tohoto ročníku. Novým učivem v geometrii je konstrukce mnohoúhelníků a vzorce na výpočet obvodů rovinných obrazců.