Septima - Polygrafický provoz

Český jazyk pro 9. ročník

autor: Bendáková, Lusková
cena: 95 Kč
obchodní číslo: 123096
poznámka: 5. vydání; 72 stran
předmět: český jazyk
určeno pro: základní školy praktické
V tomto ročníku se upevňují znalosti pravopisu a dokončuje procvičování slovních druhů (zejména podstatných a přídavných jmen) a větné skladby (věta jednoduchá a souvětí). Závěr učebnice tvoří přehled probraného učiva. Text učebnice doplňují barevné ilustrace.