Septima - Polygrafický provoz

Český jazyk pro 8. ročník

autor: Profousová, Hořínková
cena: 95 Kč
obchodní číslo: 123095
poznámka: 4. vydání; 80 stran
předmět: český jazyk
určeno pro: základní školy praktické
V této učebnici se dokončuje výcvik pravopisu -i-, -y- po obojetných souhláskách a pravopis skupin -bje-/-bě- a -vje-/-vě-. V tvarosloví se k učivu o podstatných jménech přidávají číslovky a přídavná jména. Skladba se rozšiřuje o věty s několikanásobným podmětem. Ve slohovém výcviku najdete vypravování podle osnovy, popis, životopis, vyplňování nejrůznějších tiskopisů. Učebnice je barevně ilustrována.