Septima - Polygrafický provoz

Český jazyk pro 7. ročník

autor: Čmolíková, Remutová, Slapničková
cena: 95 Kč
obchodní číslo: 123093
poznámka: 3. vydání; 84 stran
předmět: český jazyk
určeno pro: základní školy praktické
Učebnice obsahuje v úvodu opakování z předchozích ročníků, na které navazuje nové učivo o slově (stavba slov, předložky a předpony), tvarosloví (skloňování podstatných jmen, určování času u sloves), skladba (podmět a přísudek, shoda přísudku s podmětem). Pokračuje a rozvíjí se i slohový výcvik (vyprávění, popis, rozhovor). Učivo doplňují barevné ilustrace.