Septima - Polygrafický provoz

Český jazyk pro 6. ročník

autor: Rozmarynová, Šneiderová
cena: 95 Kč
obchodní číslo: 123091
poznámka: 2. vydání; 88 stran
předmět: český jazyk
určeno pro: základní školy praktické
Učebnice obsahuje toto učivo: pravopis vyjmenovaných slov po p, s, v, z; z tvarosloví podstatná jména a slovesa (určování rodu, čísla, životnosti a neživotnosti podstatných jmen mužského rodu; určování osoby, čísla a času u sloves, časování sloves v přítomném čase, časování sloves být a mít). Na mluvnické učivo navazuje obsáhlý slohový výcvik (vyprávění, popis, blahopřání, dopis apod.). Učebnice je barevně ilustrována.