Septima - Polygrafický provoz

Český jazyk pro 5. ročník

autor: Borejová
cena: 95 Kč
obchodní číslo: 123089
poznámka: 4. vydání; 88 stran
předmět: český jazyk
určeno pro: základní školy praktické
Po zopakování učiva předešlých ročníků nastupuje učivo nové: psaní skupin dě-tě-ně, bě-pě-vě-mě, výslovnost a psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a uvnitř slova, vyjmenovaná slova po b, l, m. Do učebnice je zařazeno také seznámení s podstatnými jmény (rod, číslo) a pravopis vlastních jmen. Učivem prolíná slohový výcvik zaměřený na tvoření slov, reprodukci textu, vypravování. Učivo doplňují barevné ilustrace.