Septima - Polygrafický provoz

Matematika pro 6. ročník

autor: Slapničková, Remutová, Čmolíková
cena: 95 Kč
obchodní číslo: 123087
poznámka: 2. vydání; 96 stran
předmět: matematika
určeno pro: základní školy praktické
Kromě opakování učiva z předchozího ročníku obsahuje učebnice tato témata: sčítání a odčítání v oboru do 10 000 (včetně přechodu desítek), dělení se zbytkem v oboru do 100. V geometrii žáci nacvičují jednoduché konstrukce kružítkem (přenášení úseček, grafický součet úseček, osa úsečky, osová souměrnost), seznamují se s pojmem úhel, učí se konstruovat úhel a trojúhelník. Učivo doplňují barevné ilustrace Evy Mastníkové.