Septima - Polygrafický provoz

Matematika pro 5. ročník

autor: Kubová, Jahoda
cena: 100 Kč
obchodní číslo: 123085
poznámka: 4. vydání; 88 stran
předmět: matematika
určeno pro: základní školy praktické
Učebnice matematiky obsahuje učivo aritmetiky a geometrie. Aritmetika je zaměřena na sčítání a odčítání v oboru do 1000 (i s přechodem desítek), dělení v oboru násobilek do 100, jednotky délky, hmotnosti, času a objemu, platidla. V geometrii se žáci seznamují s pojmy: kolmice, rovnoběžky, čtverec a obdélník, kruh a kružnice. Učivo doprovázejí barevné ilustrace Jiřího Fixla.