Septima - Polygrafický provoz

Český jazyk pro 4. ročník

autor: Petrželová, Smičková
cena: 95 Kč
obchodní číslo: 123076
poznámka: 2. vydání; 80 stran
předmět: český jazyk
určeno pro: základní školy praktické
Učebnice obsahuje učivo o větách (druhy vět), slovech (význam slov, pořádek slov ve větě), slabikách (členění slov na slabiky), hláskách a písmenech (samohlásky, souhlásky, délka samohlásek, souhlásky tvrdé a měkké, psaní správného -i-, -y-). Součástí učebnice je i slohový výcvik. Učivo doprovázejí barevné ilustrace.